TINAM42298
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Elling Jzachsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 21 Mk udj Gartland udgifvit af her Peder Schav. d. 19 October 1722
,Elling Jzachsøn,Peder Schav.,
,Gartland,