TINAM42300
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
forkynt her Oberauditeur Biørnøers schiøde paa j stue og Krambo med videre, staaende paa Halvermo grund, udgifven af Karen Sl. Olle Hachis og daterit udj Trundhiem d. 22 November Anno 1723
, Biørnøer,Karen,Olle Hach,
,Halvermo,Trundhiem,