TINAM42304
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Soldat Baar Olsøn Østdun aflit barn for tiden med sin Qvinde

bøder efter loufven 1 Rdr. 12 Sk:

,Baar OlsønØstdun,
,(tom),