TINAM42310
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Anno 1724 d. 26 Juny er holden sageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe Præstegield tilstædeuærende Kongl. Mayts fogit Melchior Mejer samt efterschrefne laurettism. nemlig: Olle Soelstad, Johan Qvalfiord, Jens ibdm, Christen Holm, Christopher Fosaaen, Olle Lievigen, Giert Schej, og Joen Krechlingen, hvor da blef forrettit som følger
,Christen Holm,Christopher Fosaaen,Giert Schej,Jens Qvalfiord,Joen Krechlingen,Johan Qvalfiord,Melchior Mejer,Olle Lievigen,Olle Soelstad,
,Edshov,Nærøe,