TINAM42312
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Forordning om schatternis paabud i Norge for 1724, daterit Kiøbenhafn d. 28 January 1724
,(tom) (tom),
,(tom),