TINAM42314
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
forordning om hvad tied posten fra Christiania til Bergen, Trundhiem, Christansand, og Kiøbenhafn, samt fra Kiøbenhafn til Norge schal aferdigis, dat. Kiøbenhafn d. 21 Marty 1724
,(tom) (tom),
,(tom),