Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 190b
23.2.1728
Seth Bogardt paa Stiftamtschrifverens vejne tilspurte almuen om hands Kongl. Mats bøxelraadige schoufer kaldis Førredalerne, Finesvold og Østerbøgdens almindings schoufve siden Tron Pedersøn sig dennem d. 20de Octob: 1710 frasagde har værit brugt og huggen udj, Desligiste om de samme iche har varit opbøden, til bøxel og brugt mens af ingen antagen,... mer
Seth Bogardt paa Stiftamtschrifverens vejne tilspurte almuen om hands Kongl. Mats bøxelraadige schoufer kaldis Førredalerne, Finesvold og Østerbøgdens almindings schoufve siden Tron Pedersøn sig dennem d. 20de Octob: 1710 frasagde har værit brugt og huggen udj, Desligiste om de samme iche har varit opbøden, til bøxel og brugt mens af ingen antagen, til det første blef svarit nej men det andit ja her paa blef tingsvidne begierit:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 191a
21.9.1712
En Rixdaler No 2 1712 No 537
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 192a
21.9.1712
Denne Protocoll som indeholder 190 igiennemdragne og Nummererede blader det første og sidste med stemplet papir No 2 1ste, undtagen, Er ordineret og for seiglet til at brugis paa tingene udj Nummedals fogderie, huorudj Sorenschriveren samme steds: Rasmus Moss lovligen og forsvarligen haver at indføre huis ved Rettene kand passere, Og n... mer
Denne Protocoll som indeholder 190 igiennemdragne og Nummererede blader det første og sidste med stemplet papir No 2 1ste, undtagen, Er ordineret og for seiglet til at brugis paa tingene udj Nummedals fogderie, huorudj Sorenschriveren samme steds: Rasmus Moss lovligen og forsvarligen haver at indføre huis ved Rettene kand passere, Og naar dend er fuldschreven, mig siden indsende, Trundhiem dend 21 Septembr Anno 1712
Detaljvisning