Inline

This is my DIV element.

Note: The element will not take up any space when the display property set to "none".

Kilde Lenke til originalside Kategori Avskrift Klikk for å vise mer
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 57b
25.6.1715
forkynt Giert Olsøns bøxelseddel paa 2 ører udj Kongens gaard Mitgutvigen, gifvet udj bøxel 4 Rdr. 1 ort: 18 1/3 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 57b
25.6.1715
Povel Larsøns bøxelseddel forkynt paa 1 øre udj Kongens gaard Lillesulen, gifvet udj bøxel 2 Rdr. 21 2/3 Sk: dat. Fiele d. 18 Dec. 1714
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 57b
25.6.1715
Peder Eliesøn Schej for tiden med sin qvinde Sara Stephensdatter bøder 3 Rdr. 1 ort: 12 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 57b
25.6.1715
Jfver Hansøn Horten iligemaade for tilig med sin qvinde bøder 3 Rdr. 1 ort: 12 Sk:
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58a
25.6.1715
Jacob Jespersøn ladet ved lensmand Hans Blix og Lars Svensøn stefne Jfver Aagvig, Jens Kalvigen, og Niels Røtingen formedelst at de uden tilladelße har opsat huser udj Sklinden, de indstemte som iche møtte foreleggis til høstetinget at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58a
25.6.1715
Salig Ole Taraldsøns Enche ladet stemne Niels Joensøn Gieringen formedelst at hand hafver tilsagt hende tieniste og taget fæstepenger paa haanden, ermelte Niels Joensøn bøder 1 Rdr. til ermelte Enche formedelst at hand iche har efterkommet sit løfte.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58a
25.6.1715
Johannes Christensøn Saun beligget Anna Johannesdatter, og som forseelsen vedgaais, da tilfindis hand at bøde 12 Rdr hun har intet at betalle med, mens gaar omkring paa bøgden.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58a
25.6.1715
Hans Tollefsøn ladet stemne Bendix Kalvigen og Olle Nordgutvig, den første for fracht, den anden for laante penger 1 Rdr. 3 ort: de indstemte møtte iche mens foreggis til neste ting at møde
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58a
25.6.1715
Christian Jacobsøn fremkom for Retten og beklagete sig at forpachteren hafde søgt hannem for consumption som en der bruger borger lig næring, nemlig for ham self 3 Rdr. og hands kieriste 3 Rdr. enddog hand iche paa Sognepræstens mandtal findis antejnet, ermelte Christian tilspurte laurettet og tingsøgende almue om hand bruger nogen handel og nærin... mer
Christian Jacobsøn fremkom for Retten og beklagete sig at forpachteren hafde søgt hannem for consumption som en der bruger borger lig næring, nemlig for ham self 3 Rdr. og hands kieriste 3 Rdr. enddog hand iche paa Sognepræstens mandtal findis antejnet, ermelte Christian tilspurte laurettet og tingsøgende almue om hand bruger nogen handel og næring, der til almuen svarede Nej,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58a
25.6.1715
Joen Andersøn ladet anden gang ved Moritz Gundbiørnsøn og Olle Jngebrictsøn stemne Anders Olsøn Storsulen og Torchel Thomesøn Biørnerøen for gield, efter de dennem forhen ofverlefverede rejninger, de indstemte blef paaraabte men iche møtte, Joen Andersøn paastoed dom til betalling, aftagis til Nærøebierg tisdagen.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58a
25.6.1715
Niels Mouritzøn og Halfver Borgen ladet stemne ved Andor Borgen og Lars ibdm stemne anden gang Olle Joensøn Frelsøen og Jacob Mognsøn ibdm for de har omstrippet udj deris, val, ingen møtte foreleggis at møde.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
Anno 1715 d. 1 July er holden sageting paa ordinaire tinggaard Aarnes udj Foesnes prestegield, tilstædeværende Kongelig Majts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig Jens Stene, Giermund Lexaas, Erich Aatterøe, Olle Larsøn Sund, Giermund Alhuus, Christen Barstad, Peder Uhren og Niels Ørsnes,
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
hvor da fogden loed forkynde forordninger og befallinger som paa forrige tingstæd ere forkynte og udj Protocollen indførte.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
Christopher Thoersøn loed forkynde sit schiøde pa j øre 8 Mk. udj Selnes, udgifven af Thoer Jngebrichtsøn d. 1 July 1715.
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
forkynt Giøel Olsøns Schiøde paa 2 ører udj Ørsundli, udgifven af Thoer Jngebrichtsøn d. 1 July Anno 1715
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
Olle Larsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 21 Mk. udj Sund udgifven af Her Niels Parelio d. 25 Juny 1715
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
forkynt Ole Jngebrichtsøns bøxelseddel paa j øre udj Fosland udgifven af Kirsten Surlands d. 12 April Ao 1715
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
forkynt Lars Mognsøns schiøde paa den gaard Spiutnes schylder 1 øre, udgifven af Søren Vessing d. 4 May Anno 1714
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
Einer Christophersøns bøxelseddel paa 1/2 spand udj Sandvigen udgifven af Pros Larsøn d. 27 Nov. Anno 1714
Detaljvisning
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Side 58b
1.7.1715
Joen Pedersøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 2 ører udj Reppen, udgifven af Pros Larsøn d. 27 Nov. 1714
Detaljvisning